He's Sushi

125 Rue de Douai

59240 DUNKERQUE


Avez-vous testé :
  • 1Sashimi thon x9
  • 2Sashimi poulpe x9
  • 3Sashimi maquereau x9
  • 4Sashimi assortis x10
  • 5Saumon roll surimi avocat x6